INTEGRITETSPOLICY

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Vi på Takskifferspecialisten värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som Takskifferspecialisten samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med Takskifferspecialisten och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Takskifferspecialisten AB med organisationsnummer 556310-9718, Box 19, 712 02 Grythyttan är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Takskifferspecialisten använder molntjänst för lagring av personuppgifter. Denna molntjänst levereras av ett företag i USA med lagring av personuppgifter ibland annat USA. Leverantören av molntjänster har åtagit sig att vara helt compliant med EU’s nya dataskyddsdirektiv senast vid det datum då det träder i kraft.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, detta genom dig som kontaktperson via det företag du representerar gentemot oss som kund. Den information vi samlar in och lagrar är namn, e-post och mobilnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kunna fastställa din identitet som kontaktperson gentemot det företag som är kund till oss.
  • För att ge dig information om Takskifferspecialisten och våra tjänster via de uppgifter du som kund tillhandahållit oss.
  • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig som kontaktperson.
  • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
  • För att kunna besvara dina frågor

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Takskifferspecialisten behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och gällande skattelagstiftning.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Takskifferspecialisten kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post eller e-post till dig fram till dess att du meddelar oss och återkallar ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke enkelt genom att maila detta till info@takskifferspecialisten.se. 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster. Detta kan till exempel vara underleverantörer till Takskifferspecialisten. 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Takskifferspecialisten vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Takskifferspecialisten lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Takskifferspecialisten ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.  

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på info@takskifferspecialisten.se för att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-postadress i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Takskifferspecialisten har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@takskifferspecialisten.se. Takskifferspecialisten är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

Takskifferspecialisten AB
Box 19
712 02 Grythyttan

info@takskifferspecialisten.se

Tel: 0591-141 64

Dessa villkor har fastställts av Takskifferspecialisten och gäller från och med 2018-05-16