Kontaktpersoner

Vi är vad vi heter, Specialister!

Ulf Håkansson

VD

Projektledning

Niclas Johansson

ARBETSCHEF

Projektledning

Henrik Bark

SÄLJ OCH MARKNAD

Anbud, förfrågningar och takbesiktningar

Fredrik Berglund

LAGERANSVARIG

Sakkunnig taksäkerhet

Rebecca Albertsson

EKONOMIADMINISTRATÖR

Ekonomi- och personaladministration