Kontaktpersoner

Vi är vad vi heter, Specialister!

Ulf Håkansson

VD

Projektledning

Henrik Bark

SÄLJ OCH MARKNAD

Anbud, förfrågningar och takbesiktningar

Fredrik Berglund

LAGERANSVARIG

Sakkunnig taksäkerhet

Rebecca Albertsson

EKONOMIADMINISTRATÖR

Ekonomi- och personaladministration

Cecilia Eriksson

ARBETSCHEF

Projektledning