Nygammalt skiffertak på Älvsbacka Kyrka

Screenshot 2020-04-02 at 09.51.48

Karlstad Pastorat har totalt 58 olika byggnader som ska vara funktionella och anpassade till verksamheten. Claes Hellberg som är Fastighetsförvaltare har ett digert arbete med att se till så att allt från tak, fasad och fönster och uppvärmning, ventilation, belysning m.m. är fullt fungerande. Nu hade turen kommit till renovering av tak och fasad på Älvsbacka kyrka.

– Vi behövde ta ett större grepp kring renoveringen av själva kyrkan och började med att ta in ett åtgärdsförslag tillsammans med en byggnadsantikvarie som speciellt värnar om de kulturhistoriska värdena. Eftersom Svenska Kyrkan är ett bra nätverk kunde vi också ta referenser från andra kyrkor runt om i landet som genomgått liknande renoveringar. Som Totalentreprenör valde vi Takskifferspecialisten som i sin tur anlitade Puts & Tegel till fasadarbetet, berättar Claes.

Skiffertaket på kyrkan är från början av 1900-talet och förutom att lägga om själva skiffret, behövdes en del kringarbeten göras.

– Det var första gången man la om taket vilket verkligen visar vilket fantastiskt material skiffer är. Man blir rörd över hantverket från förr, men också när man ser att arbetet i princip utförs på samma sätt idag. Vi återanvände det mesta av skiffret och det är viktigt att veta att skiffer har olika slitstyrka beroende på varifrån i landet det kommer. Vårt lokala skiffer är relativt tåligt, och Takskifferspecialisten hade resurser att komplettera med samma sort, berättar Claes.

I snitt arbetade fem personer med skiffer och plåt under två månader. Fasaden gjordes parallellt vilket var praktiskt eftersom man kunde använda samma byggnadsställning.

– Det är sällan man kan säga att man är nöjd för det är alltid något som krånglar men i detta fallet är jag jättenöjd! Här hade jag många projekt på gång samtidigt men tak och fasad gick som på räls. Stötte vi på problem hade Takskifferspecialisten idéer och förslag på hur man skulle lösa dem och vi hade en bra och konstruktiv dialog. När allt var på plats hade vi bara ett fåtal tilläggsarbeten vilket är väldigt ovanligt, avslutar Claes.