Örebro Slott

377685-13

Redan 1998 startade vi med att renovera skiffertaken på Örebro Slott. Med några års mellanrum har vi i olika etapper renoverat nästan samtliga takfall, så att slottet kan ha ett tätt tak i åtminstone 100 år till framöver.