Sundals-Ryr kyrka

DSC00919

Kyrkan har ett av de vackraste skiffertaken i hela Sverige. Vid omläggningen av skiffertaket så kunde det mönsterlagda taket återskapas. Den spetshuggda skiffern kommer till största delen från Dalsland. Till mönsterdetaljerna använde vi oss av skiffer från Glava skifferbrott i Värmland.