Reparation & underhåll

Tak och fasader av skiffer kan stå emot kyla, väder och vind i mer än ett sekel. Men även de mest
hållbara materialen behöver ses till ibland.

Skiffer är ett väldigt starkt naturmaterial, dock kan självsprickor uppstå även om det inte är speciellt
vanligt. Takskifferspecialisten erbjuder reparation och underhåll av ditt befintliga skiffertak.