Taksäkerhet​

Vi är sakkunniga inom taksäkerhet och har specialtillverkning av konsoler, som passar till alla unika
skiffertak. Vi erbjuder ett säkert takskydd vid arbeten på taket eller som skydd mot snöras.