Våra tjänster

Med skifferfasad eller skiffertak får du en exteriör som håller

Skiffertak

Vi hjälper dig oavsett om det är dags för renovering eller nyläggning av ett skiffertak.

Taksäkerhet

Vi har komponenterna samt kunskapen om hur man lägger ett säkert skiffertak.

Reparation & underhåll

Takskifferspecialisten erbjuder reparation och underhåll av ditt befintliga skiffertak.

Skifferfasad

Vi på Takskifferspecialisten har trots det en gedigen kunskap om fasadskiffer och hur det ska sättas.

Skiffertak

Vi hjälper dig oavsett om det är dags för renovering eller nyläggning av ett skiffertak.

Taksäkerhet

Vi har komponenterna samt kunskapen om hur man lägger ett säkert skiffertak.

Reparation & underhåll

Takskifferspecialisten erbjuder reparation och underhåll av ditt befintliga skiffertak.

Skifferfasad

Vi på Takskifferspecialisten har trots det en gedigen kunskap om fasadskiffer och hur det ska sättas.

Skiffertak

Vi hjälper dig oavsett om det är dags för renovering eller nyläggning av ett skiffertak.

Taksäkerhet

Vi har komponenterna samt kunskapen om hur man lägger ett säkert skiffertak.

Reparation & underhåll

Takskifferspecialisten erbjuder reparation och underhåll av ditt befintliga skiffertak.

Skifferfasad

Vi på Takskifferspecialisten har trots det en gedigen kunskap om fasadskiffer och hur det ska sättas.