Välkommen till
Takskifferspecialisten

Vi är ett företag som är specialiserade inom takskiffer och fasadskiffer.

Vi är experter på följande:

• Nyläggning av skiffertak
• Omläggning av skiffertak
• Reparation av skiffertak
• Taksäkerhet för skiffertak

Vi åtar oss arbeten som huvudentreprenör och underentreprenör i hela Sverige samt även som  underentreprenör i Norge och Danmark.