Besiktning av skiffertak

Besiktning av skiffertak

Vi besiktigar ditt skiffertak

Vi utför genomgående undersökningar av skiffertak. Där utreder vi i vilket tillstånd skiffertaket är samt ger förslag till åtgärder.

Vi tittar bland annat på:

  • Vad som utförts på taket sedan det lades
  • Vilken slags takskiffer det är på taket
  • I vilket skick takskiffern är
  • Storlek samt överlapp på skifferplattorna
  • Läckage
  • Hur underhållet skötts
  • Status på infästning samt underlagspapp
  • Finns taksäkerhet enligt BBR och hur den är monterad

 

Det landar till slut i en sammanfattad skaderapport där vi kommer fram till en åtgärdsplan.

Se vår senaste broschyr