Taksäkerhet

Taksäkerhet

Sakkunniga inom taksäkerhet

Vi är sakkunniga inom taksäkerhet och har specialtillverkning av konsoler, som passar till alla unika skiffertak. Vi erbjuder ett säkert takskydd vid arbeten på taket eller som skydd mot snöras.
 

Taksäkerhet godkänt av SP och med CE-märkning

Vi har vårt eget taksäkerhetssystem för skiffertak som både har CE-märkning och är godkänt av det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB.

När vårt system för taksäkerhet till skiffertak togs fram utfördes det omfattande tester på testanläggningen hos RISE i Borås. Flera olika lösningar testades, innan den absolut bästa lösningen kunde presenteras.

Taksäkerhetssystemet tillverkas i tre olika standardutföranden, men anpassas efter vilken typ av ytbehandling och skiffertak som det gäller.

Inom taksäkerhet till skiffertak erbjuder vi:

  • Snörasskydd
  • Nockräcken
  • Takbryggor
  • Takstegar

 

Unika konsoler för varje typ av skiffertak

Vi på Takskifferspecialisten lagerhåller inga system för taksäkerhet, utan tillverkar unika konsoler för varje typ av skiffertak. Olika lösningar lämpar sig olika bra beroende takets förutsättningar.

Standardkulörerna är svartlackerat och galvaniserat, men vi tillverkar även i rostfritt eller lackar andra kulörer om så önskas.

Takskifferspecialisten är sakkunniga inom taksäkerhet till skiffertak och har specialtillverkning av konsoler som passar till alla unika skiffertak. I nära samarbete med Lindab erbjuder vi ett säkert takskydd vid arbeten på taket eller som skydd mot snöras.
 

Kontakta oss för konsultation

Eftersom varje skiffertak är unikt är det viktigt att taksäkerheten anpassas efter takets förutsättningar. Därför erbjuder vi besiktningar av skiffertak där vi kommer ut och gör noggranna undersökningar av skiffertaket.

Under en takbesiktning tittar vi bland annat på vad som har utförts sedan skiffertaket lades, i vilket skick takskiffern är och hur infästningar och underlagspappen ser ut, men även att det finns taksäkerhet enligt Boverkets byggregler.

Våra takbesiktningar landar i en sammanfattad rapport med förslag på åtgärdsplan, för exempelvis vilken taksäkerhet ditt skiffertak behöver. Kontakta oss så hjälper vi dig att få ett skiffertak som följer alla taksäkerhetsregler enligt BBR.

...från våra projekt

Se vår senaste broschyr