Älvsbacka

Älvsbacka

Omläggning – skiffertak

Karlstad Pastorat har totalt 58 olika byggnader som ska vara funktionella och anpassade till verksamheten. Nu kom turen till Älvsbacka kyrka för renovering av skiffertak och fasad.

Skiffertaket på kyrkan är från början av 1900-talet. Det här var första gången som skiffertaket behövde läggas om. I snitt arbetade fem personer med skiffer och plåt under två månader. Putsfasaden gjordes parallellt vilket var praktiskt eftersom man kunde använda samma byggnadsställning.

– Man blir rörd över hantverket från förr, men också när man ser att arbetet i princip utförs på samma sätt idag. Vi återanvände det mesta av skiffret och det är viktigt att veta att skiffer har olika slitstyrka beroende på varifrån i landet det kommer. Vårt lokala skiffer är relativt tåligt, och Takskifferspecialisten hade resurser att komplettera med samma sort, berättar Claes Hellberg, Fastighetsförvaltare vid Älvsbacka kyrka.

 

Nyheter om projektet

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr