Åsnebyn

Åsnebyn

Omläggning – skiffertak

I den dalsländska lövskogen utanför Mellerud ligger kulturreservatet Åsnebyn. Det är en historisk plats med grönskande omgivning, rikt naturliv och vacker dalslandsskiffer på faluröda byggnader. På beställning av Hushållningssällskapet utförs en omläggning som kommer hjälpa till att bevara kulturarvet för fler generationer att ta del av.

Här har tiden nästan stått still sedan mitten av 1900-talet. För drygt tio år sedan utnämndes gården till kulturreservat men Åsnebyn omnämndes i skrift redan 1380 och står med i Gustav Vasas jordebok från 1540. Det är en plats som andas historia.

Idag är det Hushållningssällskapet som håller den sydligaste gården levande. Kossor går i hagarna bredvid, rabatterna blommar välskött och biodlingar surrar. Runt flera av gårdens bebyggelser sträcker sig byggställningar eftersom de gamla skiffertaken är i behov av en omläggning.

– Det är lite svårt att säga hur gamla taken är exakt men de är gamla, det är ett som är säkert. Det kan vi se på den handsmidda spiken som har använts på skiffern här, berättar Joakim som är en av två takskifferspecialister på plats.

– Oftast är det spiken som ger sig först. När den rostar sönder faller plattorna ned. Sedan 70-talet använder vi dock syrafast rostfri spik så det här kommer att hålla hur länge som helst, fyller Daniel i som är den andra takläggaren vid Åsnebyn.

Totalt är det fyra byggnader med dalslandsskiffer som får en omläggning. Det är lillstugan, mangelboden, boningshuset och magasinet. Takskifferspecialisten har arbetat vid Åsnebyn sedan början på april och två månader senare är det bara halva boningshuset och magasinet som återstår.

– Det har gått väldigt bra! Det har varit lite rötlagning men så är det med gamla hus. Taken ser egentligen oväntat bra ut under skiffern. Ofta är det mullpapp som ligger men på vissa ställen här har det faktiskt varit näver under skiffern, säger Daniel.

– Går det att bevara så gör vi det, men om det inte går så lägger vi ny YEP2500 underlagspapp. Det är tjockare än vanliga pappmodeller och gör att det kommer hålla mycket längre, fortsätter Joakim.

Den nya pappen som läggs är självläkande. Om det blir hål i pappen, exempelvis när spikar slåss ned, sluter sig pappen så att det håller tätt och inget vatten kommer in. Skifferplattorna på taken är rektangulära och läggs diagonalt, precis som det har sett ut innan. På boningshuset är läggningen dock lite speciell där skiffern bildar ett diamantmönster med spets- och rundhuggen sten.

Nyheter om projektet

Historisk gård med vacker dalslandsskiffer bevaras

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr