Broströmska Stiftelsen

Broströmska Stiftelsen

Skiffertak – omläggning

Efter 90 år behövde Broströmska stiftelsen en omläggning. Ett av Sveriges största skiffertak och Takskifferspecialistens största projekt någonsin.

Arbetet med att lägga om skiffern på det 4 400 m2 stora taket pågick mellan 2008–2011.

Totalt var det ungefär 170 000 skifferplattor det rörde sig om, och 90 % av de nästan hundra år gamla takskifferplattorna kunde återanvändas.

Nyheter om projektet

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr