Gunnerud Där Nole, Skillingsfors

Gunnerud Där Nole, Skillingsfors

Omläggning – skiffertak

På 1670-talet var Danmark i union med Norge. I gränstrakterna mellan Sverige och Norge var det oroligt. En dag upptäckte Anders Jacobsson att en här på några tusen man var på väg in i Sverige vid Hemsjön i Järnskog.

Anders och hans elva män gjorde upp en plan, tände eldar och marscherade runt dessa. Man skapade en illusion av att vara många fler än vad man var och norrmännen lät sig luras och blev skrämda på flykten. Kung Karl XI belönade år 1680 Anders för hans bedrifter i gränskrigen med hela Gunneruds hemman i Skillingmark skattefritt så länge han levde. Anders släktingar skulle betala halv skatt för evinnerlig tid.

Nio generationer senare och utan skattelättnad, är det Marit Sparby och hennes släkt som står som ägare till Där Nole, en av gårdarna i  Gunnerud. Nu var det dags för en omläggning av skiffertaket.

– Jag är väldigt intresserad av byggnadsvård och renoverar i min takt. Eftersom huset är från 1802 behöver jag hantverkare som verkligen kan och behärskar gamla byggnadstekniker. Värmlands Byggnadsgille har hjälpt mig mycket, men när det kom till takrenovering behövde jag någon som var expert på just takskiffer. Skifferplattorna ger en sådan karaktär åt huset och jag skulle inte ha hjärta att byta det mot något annat, berättar Marit.

Arbetet tog allt som allt tre veckor och Marit är imponerad av takläggarna.

– Vi kunde återanvända 90% av skiffret och man kan inte se någon skillnad på de nya plattorna och mina gamla som är över hundra år, berättar Marit.

Nyheter om projektet

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr