Höjdstigen, Sälen

Höjdstigen, Sälen

Nyläggning – skiffertak och fasad

När Ulf Axelsson, tidigare VD på Puts & Tegel AB, skulle skapa en vinterbostad i Sälen till sin familj med alla barn och barnbarn, föll det sig naturligt att välja just skiffer som beklädnad till både tak och fasad

Huset är byggt av 10-tums timmer på lättklinkersockel och består av souterrängplan, mellanplan och loft. Takets högdel är belagd med koppar och lågdelarna med skiffer.

– I och med min bakgrund hade jag tänkt isolera och putsa lättklinkersockeln som huset vilar på, men sen började jag fundera. Jag hade sett skiffer på fasader i danska tidningar och sen visste jag att Takskifferspecialisten var experter på just skiffer. Eftersom det fanns gott om utrymme för att sätta skiffer på, så tänkte jag helt enkelt – ”varför inte?”. Det är ju väldigt hållbart, det ger en speciell karaktär, det håller i en livstid och det blir dessutom bara finare med åren.

Förutom skiffer på taket blev det även en skifferfasad på timmerstugan. Stålreglar som var 20 millimeter tjocka skruvades fast i fasaden och därefter fästes skiffern i de ventilerade reglarna. I och med att det finns förberedda ventilhål i reglarna får man en naturligt luftad fasad som minimerar risken för fukt.

– Eftersom det är ett bostadshus med mycket detaljer blev det mycket handarbete för montörerna. Plattorna som sätts omlott är cirka 25×50 centimeter och alla kanter och avslut huggs för hand, och runt fönster och smygar satte vi kopparlister. Arbetet tog lite mer än en vecka och jag är otroligt nöjd med resultatet. Det är fler än en som har kört förbi och fotat huset, avslutar Ulf.

Nyheter om projektet

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr