K21, Mölndal

K21, Mölndal

Nyläggning – fasadskiffer

Lamellhuset i Mölndal är ritat av Wingårdh Arkitektkontor och byggt av K21 enligt Miljöbyggnad guld.

Här klädde vi byggnaderna med vacker Ecoskiffer® Trend.

När Lamellhuset behöver en omläggning om ungefär 100 år kommer vi att kunna återanvända cirka 90 % av skiffern till samma eller andra byggnader.

Det är hållbarhet på riktigt!

Nyheter om projektet

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr