Svanskog

Svanskog

Omläggning – skiffertak

Glavaskiffern sveper mjukt runt hörnen på Svanskogs kyrka. Lika vacker som den unika takformen är att vila ögonen på, ställer den höga krav på yrkesskicklighet bland takläggarna. På beställning av Säffle pastorat utför Takskifferspecialisten en omläggning av ett av Sveriges äldsta skiffertak.

Idylliskt beläget vid grönska och sjön Mellan-svan hittar vi ett av Sveriges äldsta och mest unika skiffertak. Svanskogs kyrka byggdes redan under 1730-talet och 1816 täcktes det svängda taket med glimmerskiffer från Glava. Det var på 1940-talet som Svanskogs kyrka senast fick en omläggning. Nu är det dags igen.

På plats vid den korsformade, rödtimrade kyrkan finns en antikvarie för att kontrollera att kulturmiljölagen följs och detaljerna bevaras.

– I Värmland finns ett stort skifferarv att vårda och värna. Det är viktigt att fortsätta ha många skiffertak i distriktet tycker vi, för att visa på vilken materialtillgång som funnits under bebyggelsehistorien här. Svanskogs kyrka har dessutom ett av Sveriges äldsta skiffertak med väldigt unik fasning i de här korsarmshörnen. Jag vet ingen annan kyrka med den här speciella takformen. Det är väldigt vackert. Takläggarna har skött sig jättebra, det är ordning och reda, säger Maria Eld, antikvarie vid Antikvarietjänst Eld & Forsberg AB.

Nyheter om projektet

Unikt skiffertak på Svanskogs kyrka får omläggning

Se fler av våra projekt

Se vår senaste broschyr